»»در هنگام گیر کردن در آسانسور چه کار کنیم ؟

در هنگام گیر کردن در آسانسور چه کار کنیم ؟

بسیاری از مردم گمان می‌کنند هنگام از کار افتادن آسانسور ،‌ می‌توانند به سلامت از آن خارج شوند. بیرون پریدن یا بالا رفتن از آسانسور به شدت غیر‌عاقلانه است. بسیاری از حوادث در حوزه آسانسور به این دلیل است که مردم تلاش می کنند خودشان از آسانسور خارج شوند.

در هنگام گیر کردن در آسانسور چه کار کنیم ؟

در هنگام گیر کردن در آسانسور چه کار کنیم ؟

«توصیه می‌شود هرگونه عملیات نجات مسافران از داخل کابین آسانسور تحت نظارت مستقیم پرسنل آسانسور انجام شود، چرا که این افراد به واسطه تجربه و تخصص خود، تدبیر لازم برای فائق آمدن بر خطرات پیچیده احتمالی را دارا هستند. در شرایط اضطراری، عملیات نجات مسافران بایستی توسط پرسنلی انجام که به دقت انتخاب شده و آموزش دیده‌اند…»
این متخصصان و افراد دیگری که در صنعت آسانسور مشغول به کار هستند، به افرادی که در آسانسو