»»سوال و جواب موارد عدم تطابق استاندارد آسانسور

سوال و جواب موارد عدم تطابق استاندارد آسانسور

سوال اول: آیا سیم ارت میتواند در چاهک به آهن کشی نصب شود و از طریق أن جهت موتور، تابلو و … گرفته شود؟

جواب:
بله، در این راستا همه اتصالات مربوطه باید
به شکل مناسب اجرا شده باشد و الزام استاندارد در حدا بودن نول و ارت در هر حال تامین گردد.

سوال دوم: آیا اجرای دریچه اضطراری ( دریچه بازدید ) زیر سکوی موتور اجباریست؟

جواب: خیر

سوال سوم: اگر فضای دسترسی ۵٠*۶٠ اطراف گاورنری که در موتورخانه نصب شده است تامین نشده باشد، آیا در صورت نصب محافظ مناسب روی أن نیاز به دریچه بازدید گاورنر نیز هست؟

جواب:
این سوال اساسا نادرست است!
تامین فضای سرویس ۵٠*۶٠*١٨٠ سانتی متر ( در یکی از وجوه ) اطراف تجهیزات چرخنده ( گاورنر ، فلکه ها و فلایویل ) در موتورخانه الزامی است و حفاظ گاورنر وقتی در مسیر تردد است به معنی عدم الزام وجود این فضای دسترسی نیست. در تجدید نظر اول استاندارد ١-۶٣٠٣ این فضای دسترسی تحت شرایطی ( از جمله حفاظ گاورنر) به ٣٠*٣٠ سانتی متر کاهش می یابد.
امکان تعبیه دریچه بازدید گاورنر از بیرون موتورخانه ( راه پله یا پشت بام) در استاندارد ملی دیده نشده است و در صورت عدم وجود فضای سرویس گاورنر راهکارهایی نظیر :
*جابجایی محل جانمایی گاورنر
**انتقال گاورنر به چاه و تعبیه دریچه بازدید ان از طریق موتورخانه
***انتقال گاورنر به چاه و نصب گاورنر از نوع قابل تحریک از راه دور ( بجز بی سیم ) موسوم به MRL
و…
مطرح می شود.

سوال:

١) ملاک کافی بودن زاویه آلفا ( زاویه پیچش طناب فولادی روی فلکه اصلی ) چیست و أیا حداقل این زاویه به نوع موتور بستگی دارد ( موتور کیربکس و موتور گیرلس )؟
٢) فضای دسترسی برای گاورنر چقدر است و آیا دریچه بازدید گاورنر میتواند داخل راه پله قرار بگیرد ( فضای عمومی) ؟( موقعیت آسانسور داخل چشم پله است)
جواب:

١) ملاک کافی بودن زاویه آلفا برأورده شدن شرایط تراکشن در دو حالت ( برای ویرایش ١٣٨١) و در چهار حالت ( برای ویرایش ١٣٩٣ ) می باشد.
در این راستا عواملی نظیر: جرم کابین، نوع و اندازه شیار فلکه کشش، ظرفیت ، سیستم تعلیق و… نیز در تراکش