»»میزان هدررفت انرژی در ایران چندین برابر کشورهای توسعه یافته

میزان هدررفت انرژی در ایران چندین برابر کشورهای توسعه یافته

حسین صادقی قوام آبادی در گفت و گو با خبرنگار تابناک اظهار داشت: هنوز به یک الگوی درست برای ساختمان سازی در ایران نرسیده ایم و همین مساله باعث شده که شاهد فرسودگی زودرس ساختمان هایمان باشیم و باید بگویم که عمر مفید ساختمان ها در ایران یک چهارم عمر ساختمان های ساخته شده در کشورهای توسعه یافته است .

حسین صادقی قوام آبادی گفت: در کنار این مشکل بخش زیادی از انرژی که باید صرف تولید شود در ساختمان ها هدر می رود .به نظر من ما قبل از زیرساخت ها نیاز به فرهنگسازی در این رابطه داریم . اینکه به سمت ساخت ساختمان هایی برویم که از هر لحاظ با محیط زیست ما همخوان باشد. متاسفانه در ساختمان های ما اکنون سودآوری مهمتر از استانداردها است و به همین علت اتلاف انرژی های سرمایشی و گرمایشی و صرفه جویی در انرژی به حاشیه رانده شده و از اهمیت آن کاسته شده است.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در بند ۱۱ مقررات ملی ساختمان این موضوع به تصویب رسیده است. ساختمان های امروز ما نیاز به عایق بندی و طراحی های مناسب در پنجره ها دارد .استفاده از فناوری های نوین در امر ساختمان سازی می تواند کمک عمده ای به کاهش مصرف انرژی و هدررفت آن باشد.

وی تصریح کرد: اگر به گذشته نگاهی بیاندازیم می بینیم که معماری قبل با تشخیص درست و استفاده مناسب از انرژی توانسته بود، آسایش را نیز به ساختمان ها بیاورد. اکنون با گسترش جمعیت این اتفاق میسر است ، در صورتی که ما بتوانیم ساختمان هایی بسازیم که همسو با سلامت انسان و سازگار با محیط زیست باشد، چرا که ساختمان های فاقد این شاخص ها،آسیب های زیادی را به انسان و اقتصاد وارد می کند.

حسین صادقی قوام آبادی اضافه کرد: شاید برخی از ساختمان ها در ایران آن هم نه به طور کامل بلکه ۵۰ تا ۶۰ درصد استاندارد سازی شده و می توان نام ساختمان سبز را بر آنها گذاشت. اما اگر بخواهیم آمار درستی داشته باشیم باید تمامی شاخص های ساختمان سازی را بررسی کنیم و بعد از آن به یک نتیجه درست برسیم .وقتی می گوییم ساختمان سبز به یک مفهوم عام اشاره کرده ایم و این موضوع برای ساختمان مسکونی تعریف خاصی دارد، برای یک هتل و یا دانشگاه و غیره هم تعریف خاص دیگری، به این خاطر که هر کدام از این ساختمان ها از لحاظ نیازها و الزاماتی که باید داشته باشد، فرق می کند.

وی گفت: در ساختمانهایی که در گذشته ساخته می شد بحث کاهش مصرف انرژی حال جدای از مباحث اعتقادی به خوبی مدنظر بوده است. در این ساختمان ها یک در اصلی بوده و بعد وارد هشتی می