آموزش آسانسور

»آموزش آسانسور
آموزش آسانسور۱۳۹۳/۶/۱۳ ۱۹:۰۱:۳۲

آسانسور با کیفیت

آسانسور با کیفیت آسانسور باکیفیت آسانسوری است که بار یا نفر را در ساختمان به طور ایمن،راحت سرویس دهی نماید. ایمنی آسانسور عملکرد درب باید به طور نرم و ایمن بوده به طوری که به مسافر و بار برخورد نکند ضمنا درب هنگامی فعال شود که کابین دقیقا در تراز طبقه متوقف باشد.بخصوص مشکلی در حین استفاده از آسانسور برای افرادی با توانایی های محدود یا معلولین ایجاد نکند و همواره در صندلی های چرخ دار یا ویلچر ها و حتی تخت در آسانسور بیمارستانی و بیمار بر براحتی و سهولت جابجا گردد. حرکت آسانسور شتاب گیری و تغییرات سرعت [...]

روغن هیدرولیک در آسانسور هیدرولیک و هوم لیفت

  عملکرد صحیح آسانسور هیدرولیک مستلزم استفاده از روغن هایی با مشخصات ویژه می باشد.مهمترین خصوصیان این روغن ها برای استفاده در هوم لیفت غلظت مناسب آن است.قابل توجه آنکه این روغن نه تنها سبب عملکرد صحیح پیستون ها(جک)در آسانسور هیدرولیک یا هوم لیفت می گردد،بلکه غلظت آن باید به حدی پایین باشد که بسهولت جاری شده و حتی در سرمای بالا موجب کندی حرکت شیرها و درچه نگردد. تغییرات وسیع در غلظت روغن که در نتیجه تغییرات درجه حرارت آن می باشد می تواند در عملکرد هوم لیفت در حین صعود و در حیت پایین آمدن نوسانات و عدم یکنواختی [...]