اخبار

»اخبار
اخبار۱۳۹۸/۸/۱۳ ۱۹:۴۳:۳۹

دستور العمل مقابله با کرونا در محیط کار(وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)

دستور العمل مقابله با کرونا در محیط کار در ژانویه ۲۰۲۰ سازمان بهداشت جهانی WHOشیوع بیماری کروناویروس جدید در اسـتان هوبی چین را به عنوان یک وضعیت اضطراری در سطح بین المللی اعلام کرد. سـازمان بهداشـت جهانی اظهار کرد که ریســـک بالایی وجود دارد که بیماری کروناویروس جدید به دیگر کشـــورها در سطح جهان شیوع پیدا کند. آماده سازی محیط کار برای مقابله با کووید-۱۹) ۱۹-COVIDکووید-۱۹ چگونه منتقل میشود؟ سازمان بهداشت جهانی ودیگرمقامات بهداشـتی درمانی درسـراسـرجهان اقداماتی برای مهارشـیوع کووید-۱۹انجام داده اند.اگرچه موفقیت بلندمدت را نمیتوان قطعی دانســـــت.اگرمیخواهیم جلوی شیوع این بیماری را بگیریم همه بخشهای جامعه بشـری ازجمله کسـب [...]

فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۹|Categories: اخبار|

تاثیر ویروس کرونا بر صنعت ساختمان و آسانسور

تاثیر ویروس کرونا بر صنعت ساختمان و آسانسور به نظر می رسد این سوغات که از مبدا چین حرکت خود را آغاز کرد اثرات زیادی در بازارهای جهانی گذاشته و شاخص سهام های زیادی را در بورس به زیر کشیده .یکی از تاثیرات منفی این واقعه در صنعت آسانسور ایران بود که به علت بسته شدن مرزهای کشور و عدم ترخیص قطعات آسانسور به داخل کشور این نوع از قطعات آسانسور با افزایش قیمت روبرو شد.البته ناگفته نماند که در این میان فرصتی برای افراد سودجو نیز به وجود آمد که در بازار به اصطلاح بازار سیاه بوجود آورند که [...]

فروردین ۵ام, ۱۳۹۹|Categories: اخبار