»برچسب: آسانسور

آسانسور با کیفیت

آسانسور با کیفیت

آسانسور باکیفیت آسانسوری است که بار یا نفر را در ساختمان به طور ایمن،راحت سرویس دهی نماید.

ایمنی آسانسور

عملکرد درب باید به طور نرم و ایمن بوده به طوری که به مسافر و بار برخورد نکند ضمنا درب هنگامی فعال شود که کابین دقیقا در تراز طبقه متوقف باشد.بخصوص مشکلی در حین استفاده از آسانسور برای افرادی با توانایی های محدود یا معلولین ایجاد نکند و همواره در صندلی های چرخ دار یا ویلچر ها و حتی تخت در آسانسور بیمارستانی و بیمار بر براحتی و سهولت جابجا گردد.

حرکت آسانسور

شتاب گیری و تغییرات سرعت کابین آسانسور به گونه ای باشد که باعث عدم آسایش مسافرین نشده ،ارتعاشات کابین آسانسور در حداقل ممکن باشد.صدای تولید شده در هنگام حرکت کابین آسانسور و باز و بسته شدن درب آسانسور از مهمترین عوامل می باشد.

مدت زمان انتظار در طبقه ای که مسافر ایستاده یکی از پارامتر های نشانگر آسانسور باکیفیت است که در مرحله محاسبات زمان رفت و برگشت کابین آسانسور و سرعت آن تاثیر می گذارد.

یکی دیگر از مواردی که در کیفیت آسانسور ها می توان بررسی نمود از لحاظ قرار گرفتن تمام تجهیزات یک آسانسور در کنار هم و منظم و درست کار کردن تمام این تجهیزات بصورت سیستمی می باشد.همانطور که میدانید آسانسور از تجهیزات متنوعی مانند موتور،درب کابین و درب طبقات،کابین آسانسور،ریلها و …تشکیل شده است و بیشترین اهمیت زمانی به چشم میخورد که باید تمام این تجهیزات در کنار هم بصورت سیستم یک آسانسور و با نظم و هماهنگی به مسافر سرویس بدهند.

همچنین کمیت سرویس دهی اسانسور تابع انتخاب صحیح ظرفیت و توان جابجایی نفرات مراجعه کننده به آسانسور است و از اهمیت زیادی برخوردار است و در صورت عدم تعیین مناسب ابعاد کابین،سرعت و تعداد آسانسور باعث بروز مشکلات برای مسافرین خواهد شد.زمان انتظار نفرات ،سرعت رفت و برگشت در بین طبقات و طبقه اصلی به کیفیت آسانسور معروف می باشد. هردو عامل ذکر شده وابسته به یکدیگر بوده و نشان دهنده طراحی مناسب آسانسور در ساختمان می باشد.