آسانسور کششی گیربکس اصفهان

»آسانسور کششی گیربکس اصفهان
آسانسور کششی گیربکس اصفهان۱۳۹۸/۶/۱۹ ۱۵:۵۰:۲۸

متداولترین آسانسورهای در دنیا آسانسورهای کششی می باشند منظور از کلمه کششی کشیده شدن کابین به سمت بالا یا پائین به وسیله سیم بکسلها با حرکت الکتروموتور و فلکه مربوطه آن میباشد.

سیم بکسل ها با زاویه نشست حدود ۱۸۰ درجه دور فلکه موتور قرار می گیرد که با چرخش این فلکه ، سیم بکسل ها و کابین به حرکت در می آید. آسانسورهای کششی به دلیل عدم محدودیت سرعت و ارتفاع کاراترین آسانسورهای دنیا می باشند. در ساختمان های بلند سرعت آسانسور تا ۷ متر بر ثانیه سرعت دارند.

مدل و الگوی نصب این آسانسورها در اصفهان بنا بر ویژگی هر ساختمان و کارایی آن آسانسور می تواند متفاوت باشد .

متداول ترین الگوی نصب در سیستم تعلیق آسانسور( مانند تصویر فوق ) به دو مدل زیر تقسیم بندی می گردد :

  •  آسانسورهای یک به یک
  • آسانسورهای دو به یک

آسانسورهای یک به یک اصفهان

سر یک رشته از سیم بکسل بر روی کابین و سر دیگر رشته بر روی وزنه تعادل نصب می گردد.در این حالت موتور با هر سرعتی که حرکت کند کابین نیز به همان سرعت جا به جا می شود . ( پس سرعت موتور آسانسور نسبت به کابین آسانسور یک به یک است )

آسانسورهای دو به یک اصفهان

سردو رشته از سیم بکسل به سقف چاه متصل شده و دو قسمت U شکل به وسیله فلکه های هرزگرد و فلکه موتور ایجاد می گردد که یکی از آن به روی کابین آسانسور و دیگری به روی قاب وزنه متصل می شود . در این حالت موتور آسانسور با هر سرعتی که که حرکت کند کابین آسانسور با نصف آن سرعت حرکت خواهد کرد . با این تفاوت که توان جابه جایی کابین آسانسور تقریبا دوبرابر خواهد شد . به این معنی که اگر با سیستم یک به یک می توانست ۵۰۰ کیلو جابه جا کند با روش نصب دو به یک تقریبا امکان جابه جایی ۱۰۰۰ کیلو را خواهد داشت .

پی نوشت : آسانسور یک به یک چیست ؟   آسانسور دو به یک چیست ؟    سیستم تعلیق آسانسور  آسانسور کششی اصفهان   آسانسور کششی گیربکسی   آسانسور ۲:۱   آسانسور ۱:۱

آسانسور کششی گیربکس اصفهان

قیمت آسانسور کششی (گیربکسی) اصفهان

قیمت آسانسور کششی (گیربکسی) در اصفهان بستگی به عوامل مختلفی دارد که می توانند در تعیین قیمت و هزینه نصب و راه اندازی آسانسور