آموزش آسانسور

»آموزش آسانسور
آموزش آسانسور۱۳۹۳/۶/۱۳ ۱۹:۰۱:۳۲

آسانسور هشت تایی

آسانسور هشت تایی بزرگترین گروه بندی آسانسور ها بصورت آسانسور هشت تایی می باشد که در اصطلاح در قالب آسانسور های گروهی می باشد.که تنها راه حل قابل قبول آن قرار گفتن چهار به چهار در روبروی یکدیگر می باشد.در این حالت محل انتظار مسافرین بایستی از دو طرف باز بوده و فاصله هر طرف آن از ورودی اصلی مسافرین تقریبا یکسان باشد. باز بودن دوطرف محل انتظار به علت ظرفیت زیاد آسانسور هاو دسترسی مسافرین از دو طرف به آن بدون ایجاد مزاحمت برای سایر مسافرین می باشد.و به مسافرین خروجی امکان می دهد که بیدرنگ پس از خروج [...]

چیدمان آسانسور چهارتایی

چیدمان آسانسور چهارتایی تجربه نشان داده است که بهترین چیدمان آسانسور چهار تایی روبروی هم می باشدچیدمان خطی هم قابل قبول است. ولی عیب آن این است که فاصله بین دگمه اخطار تا آخرین آسانسور زیاد است .به طور متوسط برای ،آسانسور چهارتایی و خطی این فاصله در حدود۷/۳متر می باشد. مزیت ،آسانسورهای روبروی هم نسبت به آسانسور های چیدمان خطی صرفه جویی در اجرای موتورخانه و مساحت سطح مورد نیاز محل انتظار مسافرین بوده.علاوه برآن این محل می تواند بن بست باشد و مسافت طی شده برای مسافران کوتاه تر از آسانسور های با چیدمان خطی باشد. عرض محل [...]