اخبار

»اخبار
اخبار۱۳۹۸/۸/۱۳ ۱۹:۴۳:۳۹

آسانسور ویژه افراد ناتوان یا کم توان جسمی و حرکتی

آسانسور ویژه افراد ناتوان در ساختمانهای چند طبقه،آسانسورها برای جابجایی افراد ناتوان یا کم توان و سایر افرادی که دارای مشکلات یا محدودیت های حرکتی هستند مورد استفاده قرار میگیرد.بطور کلی یکی از موارد و نشانه های رشد جوامع در نظر گرفتن و تولید محصولاتی هستش که تمامی اقشار با در نظر گرفتن محدودیت هایی که دارند بتوانند شرایط رفاهی و یا تا حدودی با استفاده از تجهیزات بر بعضی از این مشکلات غلبه کنند.یکی از ابتدایی ترین رفتاری که یک جامعه نسبت به محیط خود می تواند داشته باشد طراحی و ایجاد شرایطی است که افراد با توانایی یا [...]

دستور العمل مقابله با کرونا در محیط کار(وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری)

دستور العمل مقابله با کرونا در محیط کار در ژانویه ۲۰۲۰ سازمان بهداشت جهانی WHOشیوع بیماری کروناویروس جدید در اسـتان هوبی چین را به عنوان یک وضعیت اضطراری در سطح بین المللی اعلام کرد. سـازمان بهداشـت جهانی اظهار کرد که ریســـک بالایی وجود دارد که بیماری کروناویروس جدید به دیگر کشـــورها در سطح جهان شیوع پیدا کند. آماده سازی محیط کار برای مقابله با کووید-۱۹) ۱۹-COVIDکووید-۱۹ چگونه منتقل میشود؟ سازمان بهداشت جهانی ودیگرمقامات بهداشـتی درمانی درسـراسـرجهان اقداماتی برای مهارشـیوع کووید-۱۹انجام داده اند.اگرچه موفقیت بلندمدت را نمیتوان قطعی دانســـــت.اگرمیخواهیم جلوی شیوع این بیماری را بگیریم همه بخشهای جامعه بشـری ازجمله کسـب [...]

فروردین ۲۷ام, ۱۳۹۹|Categories: اخبار|